mechanik seřizovač + obráběč kovů (l0+h)

Mechanik seřizovač + Obráběč kovů (L0+H)

23-45-L/01 (Mechanik seřizovač) + 23-56-H/01 (Obráběč kovů)studijní obor – denní čtyřleté studium

Obsah studia a uplatnění absolventů:

Studium je orientováno na přípravu pracovníků pro řízení, seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů nebo jiných výrobních strojů, zařízení a technologických pracovišť vybavených výpočetní technikou a řídicími systémy NC a CNC, podle zvolené profilace studia od 3. ročníku. Absolvent může působit jako obsluha konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů a po určité praxi ve funkci mistr dílny, normovač, vedoucí skladu, zásobovač, přípravář apod., po získání praxe a složením předepsaných zkoušek může rovněž samostatně podnikat v oboru nebo se ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách a pomaturitní studium.

Odborný výcvik zajišťuje škola ve vlastních dílnách a u vybraných firem. (Cylinders, Witkowitz, ČV Prototyp, Liberty, Maxion Wheels).

Podmínky přijetí

  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • splnění kritérií přijímacího řízení
  • splnění povinné školní docházky

Způsob ukončení studia a certifikace

  • maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
  • Závěrečná zkouška, výuční list

Omezení zdravotní způsobilosti v oboru

Dosažený stupeň vzdělání

  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Úplné střední odborné

Pro více informací kontaktujte

Mgr. Jan Holovka

garant oboru

+420 596 764 743
jan.holovka@vitkovickastredni.cz
Kancelář: C203
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů