elektrikář - silnoproud

Elektrikář - silnoproud

26-51-H/02učební obor – denní tříleté studium

Obsah studia a uplatnění absolventů

Příprava je zaměřena na činnosti spojené s montáži, opravami, zkoušením a údržbou el. zařízení silnoproudé techniky, el. rozvodů a instalací. Je seznámen se zásadami oprav a údržby a používáním nejrůznějších měřících přístrojů. Po absolvování závěrečné zkoušky se může absolvent zúčastnit školení a vykonat zkoušku z vyhlášky ČÚBP 50/78 Sb. § 5, kterou organizuje naše škola.

Uplatnění: provozní elektrikář, elektromechanik ve firmách zabývajících se montážemi, údržbou a opravami elektrických zařízení a strojů silnoproudé techniky, provádění elektroinstalací v budovách a průmyslu. 

Odborný výcvik organizuje škola na vlastních dílnách a na pracovištích vybraných firem

(Cylinders, Witkowitz, Vítkovice Steel, Liberty, ABB, Maxion Wheels a další)


Podmínky přijetí

  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • splnění povinné školní docházky

Způsob ukončení studia a certifikace

  • Výuční list

Dosažený stupeň vzdělání

  • Střední odborné vzdělání s výučním listem

Skupiny oborů

  • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů