elektrikář - silnoproud

Elektrikář - silnoproud

26-51-H/02učební obor – denní tříleté studium

Obsah studia a uplatnění absolventů

Příprava je zaměřena na činnosti spojené s montáži, opravami, zkoušením a údržbou el. zařízení silnoproudé techniky, el. rozvodů a instalací. Je seznámen se zásadami oprav a údržby a používáním nejrůznějších měřících přístrojů. Po dosažení ukončení vzdělání se může absolvent zúčastnit školení a vykonat zkoušku dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost v elektrotechnice, kterou organizuje škola.

Uplatnění: provozní elektrikář, elektromechanik ve firmách zabývajících se montážemi, údržbou a opravami elektrických zařízení a strojů silnoproudé techniky, provádění elektroinstalací v budovách a průmyslu. 

Odborný výcvik organizuje škola na vlastních dílnách a na pracovištích vybraných firem

(Cylinders, Witkowitz, Vítkovice Steel, Liberty, ABB, Maxion Wheels a další)


Podmínky přijetí

  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • splnění povinné školní docházky

Způsob ukončení studia a certifikace

  • Závěrečná zkouška, výuční list

Omezení zdravotní způsobilosti v oboru

Dosažený stupeň vzdělání

  • Střední odborné vzdělání s výučním listem

Skupiny oborů

  • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)

Pro více informací kontaktujte

Ing. Libor Foldyna, Ph.D.

garant oboru

+420 596 764 723
libor.foldyna@vitkovickastredni.cz
Kancelář: A203
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů