letecký mechanik

Letecký mechanik

23-45-L/02studijní obor – denní čtyřleté studium

Obsah studia a uplatnění absolventů:

Studium tohoto oboru připravuje žáky jako odborníky pro technická odbavení, údržbu a opravy letecké techniky používané v civilní letecké dopravě. Žáci jsou připravování pro provádění montáže, výrobu předletové a poletové ošetření letadel, pravidelné prohlídky a údržby letadel podle provozních předpisů a mezinárodních norem a to, jak na odbavovacích plochách, tak i v leteckých opravnách. Žáci se naučí orientovat v technické dokumentaci, zhotovovat součástí  z technických materiálu, opravovat a seřizovat zařízení a systémy letecké techniky, diagnostikovat a odstraňovat závady, provádět opravy a údržbu, provádět prohlídky a provozní ošetření v souladu s typovými mezinárodními předpisy. Odborný výcvik je realizován ve školních dílnách a ve firmě JOB AIR Technic a.s. v největším leteckém servisním a opravárenském centru v Střední Evropě pro těžké dopravní letadla Boeing, Airbus. Absolventi mají rovněž možnost získat průkaz Technika údržby letadel dle mezinárodního předpisu PART 66.

Absolventi jsou připravování pro povolání letecký mechanik s širokým uplatněním v letecké dopravě a leteckém opravárenském průmyslu. Praxi a následné uplatnění mají žáci ve firmě JobAir  Technic Ostrava.


Podmínky přijetí

  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • splnění kritérií přijímacího řízení
  • splnění povinné školní docházky

Způsob ukončení studia a certifikace

  • maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Omezení zdravotní způsobilosti v oboru

Dosažený stupeň vzdělání

  • Úplné střední odborné

Učební plán

Pro více informací kontaktujte

Ing. Jiří Zeman

garant oboru

+420 596 764 723
jiri.zeman@vitkovickastredni.cz
Kancelář: A203
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů