ekonomika a podnikání – řízení lidských zdrojů

Ekonomika a podnikání – řízení lidských zdrojů

63-41-M/01studijní obor – denní čtyřleté studium

Obsah studia a uplatnění absolventů:

Vzdělávací program umožní žákům orientaci v moderní koncepci řízení lidských zdrojů. Absolvent získá znalosti z oblasti ekonomiky, personálního marketingu, personalistiky a managementu, ovládá problematiku náboru, adaptace, rozvoje, řízení talentů, vytváření efektivních týmů a pojetí pracovních rolí, odměňování a motivování zaměstnanců. V rámci učební praxe se žák prostřednictvím fiktivní firmy seznámí s problémy formování personální politiky a personální strategie, jejímž cílem jsou spokojení, kvalifikovaní a výkonní zaměstnanci, kteří se ztotožňují s cíli firmy a přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti firmy na trhu. Žáci budou zapojeni do vybraných „personálních oblastí“ naší školy. U žáků posilujeme také významným způsobem digitální kompetence, které jsou v dnešní době nezbytnou součástí úspěšnosti na trhu práce.

Absolvent najde uplatnění v různých oblastech řízení lidských zdrojů ve výrobních i nevýrobních institucích, na úřadech práce apod. - referent hodnocení a odměňováni, referent náboru pracovních sil, referent pracovně právních vztahů, referent vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, personální asistent, administrátor HR projektů, personalista

Zaměření

  • řízení lidských zdrojů

Podmínky přijetí

  • splnění kritérií přijímacího řízení
  • splnění povinné školní docházky

Způsob ukončení studia a certifikace

  • maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Omezení zdravotní způsobilosti v oboru

Dosažený stupeň vzdělání

  • Úplné střední odborné

Pro více informací kontaktujte

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů