ekonomika a podnikání

Ekonomika a podnikání

63-41-M/01studijní obor – denní čtyřleté studium

Obsah studia a uplatnění absolventů:

Uplatnění absolventů oboru ekonomika a podnikání se zaměřením na průmyslovou logistiku je velice pestré. Žáci mohou po absolvování studia pracovat v mnoha profesích. Uplatní se v širokém spektru ať už ekonomických, administrativních, či technickohospodářských popř. obchodně-ekonomických funkcích. Absolventi studia daného oboru budou jazykově vybaveni tak, aby byli schopni jednat a obchodovat s dodavateli jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Výuka všeobecných i odborných předmětů poskytne žákům potřebné poznatky a dovednosti pro uplatnění v logistických řetězcích různých firem např. v oblasti nákupu, výroby, prodeje, dopravy, zásobování a obchodu, ale také v řízení skladovacích procesů, v dokumentaci a řízení vnitřních toků materiálů a informací. Dále se mohou absolventi uplatnit jako pracovníci odbytu, pracovníci marketingu, ekonomové, účetní, mzdoví referenti, bankovní a pojišťovací pracovníci, mohou také pracovat v železniční, silniční, lodní, letecké nebo městské hromadné dopravě, popř. se stát se dispečery, techniky, nebo logistiky apod. 

Absolvent bude rovněž připraven nastoupit ke studiu na vyšším stupni vzdělávání. 


Zaměření

  • průmyslová logistika

Podmínky přijetí

  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • jednotné přijímací zkoušky
  • splnění povinné školní docházky

Způsob ukončení studia a certifikace

  • maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání

  • Úplné střední odborné

Pro více informací kontaktujte

Ing. Jaroslav Hubáček, Ph.D.

zástupce ředitelky pro teoretickou výuku

+420 596 764 720
jaroslav.hubacek@vitkovickastredni.cz
Kancelář: B104
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů