mechanik elektrotechnik - automatizace

Mechanik elektrotechnik - automatizace

26-41-L/01studijní obor – denní čtyřleté studium

Obsah studia a uplatnění absolventů:

Absolventi ŠVP Mechanik elektrotechnik- automatizační a výpočetní techniky jsou připravování pro vykonávání odborných činnosti spojených s instalaci, jednoduchými návrhy, oživování, seřizování, diagnostikou, opravami a údržbou elektronických systému a zařízení s využitím moderních měřících a diagnostických metod a výpočetní techniky. Naučí se základy programování průmyslových automatů. Po dosažení ukončení vzdělání se může absolvent zúčastnit školení a vykonat zkoušku z vyhlášky ČÚBP 50/78 Sb. § 5, kterou organizuje naše škola. Po nezbytné praxi mohou absolventi v tomto oboru podnikat, po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se mohou ucházet o přijetí ke studiu na VŠ.

Uplatnění: ve firmách zabývající se montážemi, opravami a údržbou průmyslových řídících systému, výpočetní techniky, elektrických strojů a zařízení. Uplatní se při výkonu povolání elektrotechnik, mistr, normovač, projektant, technolog, technik, dále jako elektrikář, provozní elektrikář slaboproudých zařízení, mechanik elektrotechnických zařízení, mechanik elektronických zařízení, mechanik regulačních a automatizačních zařízení a v celé řadě dalších zaměření, které má škola možnost ve vzdělávacích cyklech realizovat s ohledem na požadavky trhu práce.

Odborný výcvik organizuje škola na vlastních dílnách a provozních pracovištích firem. (Cylinders, ABB, Vítkovice Steel, Liberty, Brembo)


Zaměření

  • automatizace

Podmínky přijetí

  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • jednotné přijímací zkoušky
  • splnění povinné školní docházky

Způsob ukončení studia a certifikace

  • maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání

  • Úplné střední odborné
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů