mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení

23-44-L/01studijní obor – denní čtyřleté studium

Obsah studia a uplatnění absolventů:

Příprava je zaměřena na zvládnutí technických činností především na provozních pracovištích strojírenských a hutnických firem. Absolvent se musí umět orientovat v technické dokumentaci. V první části přípravy je seznámen s ručním zpracováním kovů, následně s prací na obráběcích strojích. Ve 3. a 4. ročníku je příprava zaměřena na montáže strojních součástí a mechanizmů. Ve třetím ročníku mají žáci možnost vybrat si zaměření studia na údržbu nebo metalurgii. Součástí výuky je svářečský výcvik pro svařování elektrickým obloukem. V teoretické části je absolvent připravován na vykonání maturitní zkoušky z českého jazyka, volitelného předmětu (např. matematiky, fyziky) a z odborných předmětů (technologie, strojů a zařízení). Úspěšní absolventi mohou vést pracovní kolektivy a vykonávat složitější technické úkony v provozech strojírenských a hutnických firem. Mohou se hlásit ke studiu vyšších odborných a vysokých škol.  

Odborný výcvik zajišťuje škola ve vlastních dílnách a na pracovištích vybraných firem. (Cylinders, Vítkovice Steel, Liberty).

Podmínky přijetí

  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • splnění kritérií přijímacího řízení
  • splnění povinné školní docházky

Způsob ukončení studia a certifikace

  • maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Omezení zdravotní způsobilosti v oboru

Dosažený stupeň vzdělání

  • Úplné střední odborné

Učební plán

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů